Expo BREEKbaar

Groepstentoonstelling

Tineke De Tender_Keramist

"In klei steek ik mijn herinneringen. Opgeslagen en vereeuwigd.

Onze natuur steek ik in de klei, we mogen haar niet vergeten.

Het leven en de emoties zijn tijdelijk, maar keramiek niet.

Breekbaar is keramiek wel, maar ook krachtig, verdraagzaam en onslijtbaar."

Lisa Demeulemeester_Visueel kunstenaar

“Wanneer ik teken dan laat ik sporen na, verwijder, wrijf, wroet,

trek ik lijnen, twijfel, kijk, stop, herneem, laat ik rusten, schrijf,

schets, aarzel, schilder, beeld ik af, omschrijf, noteer, woel,

graaf, overpeins, spit, elimineer, overteken, doorhaal,

veeg en zet ik op papier.”

De beelden die ontstaan tonen mijn omgeving en haar veranderlijkheid.

Ik kan ‘de’ omgeving niet grijpen of vangen, enkel in flarden noteren.

Toch wil ik deze opsporen en vasthouden in een poging ze op te bergen.

Maar ik kan deze niet eigen maken, ze is niet vanzelfsprekend.

Ik moet mijn omgeving en mezelf dus continue blijven doorlopen.

Lander Stevens_Fotograaf

Een zoektocht naar vergeten, eenzame, voorbijgelopen details en objecten overgenomen door de tijd. Een zoektocht naar texturen die bijna tastbaar worden op beeld. Uitvergrote details die je meelokken in een abstract landschap. Een wereld bekeken door een zwart-wit -en kleurenlens waar je geprikkeld wordt door het ondoorgrondelijke. Het bewust vervagen van de context waardoor je onbevangen kan blijven kijken.

Mijn beelden worden bepaald door het toeval waar bijzonderheden opgevangen worden door mijn lens. Ik ga opzoek naar een contrasterende samenhang tussen kleur en zwart-wit, tussen natuur en industrie, tussen fotografie en schilderkunst. Een vervlechting die zorgt voor reeksen met verscheidenheid. Beelden die je niet direct samen verwacht en je zo weten te verbazen. Hiervoor ga ik naast de textuur ook op zoek naar lijnen, vormen, bewegingen, reliëf, … Deze vloeien in elkaar.

Arend Dever_ Poëet

“AFscheiding. AF! Foei toch… Komaan, zit! Laat ons semantisch coherent blijven liefste en nee klingen hoort daar helaas niet bij..”

-Het africhten des woord. 

 “AFrichten. AF! Foei toch… 

 Jaja.”

OP ZONDAG 3 MAART 2024 IS HET GEMEENTEMUSEUM GESLOTEN WEGENS CARNAVAL!

Naar top