Expo PURE SCHOONHEID

Oda Waegeman

Oda Waegeman (°1935, Grembergen) volgde een kunstopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Hamme en Sint-Niklaas.

Als mens en kunstenaar wordt zij vooral geboeid door het onzichtbare leven dat ‘levenloze’ dingen in zich draagt en voor het merendeel van de mensen, ongeweten, iedere dag rondom ons staat.

Haar klassiek opgebouwde aquarellen getuigen van een grote emotie en een subtiel gevoel van evenwicht in een verfijnde compositie; waarin zij ‘koude materie’ (stenen of gipsen voorwerpen) laat samenleven met ‘warme materie’ (hout, fruit, bloemen).

Met ingehouden, beperkt en volledig transparant kleurgebruik verfijnt zij, in haar uitgepuurde composities, de achteloos voorbijgelopen ‘dingen’ tot werkelijk ‘stilleven’, en brengt hiermee emotievolle, picturale poëzie, die een vreugde voor het oog is en de toeschouwer een gevoel van herkenning geeft.

Naar top