Het koor is gestart op 24 januari 2007. Zonder enige zang- of dirigeerervaring startten ze toen met enkele vrienden, vriendinnen en kennissen hun verhaal omdat ze allen de drang hadden om te zingen en dit vooral samen met anderen wilden delen. Omdat het niet de bedoeling was sterren te worden, kozen ze de naam van een maan: Amalthea (maan van Jupiter)

Bea Van Daele nam de taak van dirigente op zich en haar zus Hedwig begeleidde met de gitaar. Er wordt geëxperimenteerd met meerstemmigheid, verschillende talen en verschillende genres. Amalthea is ondertussen uitgegroeid tot een verscheiden groep met personen van 30 tot 75 jaar. Het koor heeft een vaste pianist en gitarist en staat onder leiding van Ann Hauman.

 

 

Share