In de basiliek van Tongeren, aan het gouden beeld van Onze Lieve Vrouw, ligt een blanco boek. In dat boek kunnen mensen iets schrijven; smeekbedes, uitingen van hoop, dankbetuigingen.

Iedere zondag wordt in de mis een speciaal moment genomen om te bidden voor wat er de afgelopen week in het boek is geschreven.

Elena Peeters werd door MoMeNT uitgenodigd om een voorstelling te maken rond dit intentieboek.

Na haar voettocht naar Rome en haar bezoek aan Amerikaanse terdoodveroordeelden, krijgt haar fascinatie voor de menselijke zoektocht naar God een vervolg.

Aan de flarden van levens, vragen en bedenkingen die ze leest in het boek, voegt ze haar eigen stem toe.

Wanneer beslist iemand dat een last te zwaar wordt om alleen te dragen? Wanneer raapt iemand de moed bij elkaar om in de vorm van pen en papier iets achter te laten in een boek? Hoe beantwoordt een boek aan het lijden van anderen? En wat betekent het om te geloven, in een tijd waarin individualisme hoogtij viert?

Met Elena Peeters
Coach Suzanne Grotenhuis
Co-productie SLAK en MoMeNT

 

I.k.v. Trappelend Talent

 

© Assia Bert

Share