De Nieuwe Omroeper hoort bij Temse zoals de Schelde.

Al 65 jaar is het weekblad een spiegel van het zakelijke en commerciële leven in de gemeente en de periferie. Bovendien publiceert ook het gemeentebestuur er zijn berichten in. De Nieuwe Omroeper is voor Temse dan ook hét infokanaal bij uitstek. Hij bereikt àlle inwoners – op een vast tijdstip – wekelijks – gratis – mét de officiële berichtgeving van het Gemeentebestuur. En bij de gemeenteraadsverkiezingen vormt het blad een epicentrum van de propaganda.

De eigen(zinnig)heid van De Nieuwe Omroeper wordt weergegeven in de expo.

Samenstelling Patrick Michiels, zaakvoerder MediaMichiels

Org.: Gemeentebestuur/Cultuurcentrum, Reclameblad De Nieuwe Omroeper en Mediagroep Rondom

Info: Patrick Michiels – kantoor@mediamichiels.be

Share