Pieter Dierckx (Antwerpen, 1871 – Berchem, 1950), zoon van een zelfstandig smid, studeerde aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar hij o.m. les kreeg van Juliaan De Vriendt. Hij was een briljant student en behaalde het diploma van de hoogste graad voor tekenen en schilderen, wat hem toeliet ook les te geven aan leerlingen van academies en tekenscholen.

Amper 25 jaar oud, werd hij op 8 december 1896 benoemd tot directeur van de Academie van Temse. Hij gaf er ook les: tekenen, landschapschilderen en sieraadschilderen. Ontelbare cursisten uit Temse en omgeving heeft hij mede gevormd, o.m. beeldhouwer Karel Aubroeck en Priester Poppe, op wie hij een diepe stempel drukte.

Pieter Dierckx bouwde de Academie uit tot een modelschool. In de provincieraad van 12 juli 1910 werd het als volgt verwoord: De Tekenschool van Temse staat aan de spits van al de dergelijke instellingen der provincie voor wat het grondig onderwijs betreft, de kwaliteit, de praktische vooruitgang, en beantwoordt het best aan het doel beoogd door de Commissie van Schone Kunsten.

De kunstenaar maakte ook tekeningen voor praalwagens, feestelijkheden en gelegenheidsorganisaties, en hielp mee aan het ontwerpen van kostuums.

Hij bleef directeur-leraar tot en met WO I. Van dan af was hij kunstschilder en restaurateur.

Temse realiseerde een Retrospectieve Pieter Dierckx in het Gemeentemuseum in 2006. In de begeleidende monografie staat een uitvoerige biografie van de kunstschilder te lezen.

Ook de expo van 2021 gaat gepaard met de publicatie van een brochure.

Share