In deze 3 lessen wordt een chronologisch overzicht gegeven van de kunstgeschiedenis vanaf het dadaïsme tot hedendaagse kunst. De dadaïsten zorgden voor een ingrijpende ommekeer in de kunstgeschiedenis, die tot op heden voelbaar is.

100 jaar kunstgeschiedenis wordt op een interactieve manier onder de loep genomen. We staan stil bij de meest bekende voorbeelden in de 20ste en 21ste eeuw in de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur, met een zijspoor naar muziek en meubelkunst. Het kunst-filosofische en stilistische aspect primeren. Logische verbanden leggen tussen oud en nieuw, geeft ons nieuwe inzichten en leert ons het heden beter te begrijpen.

Geen voorkennis vereist.

Data lessen: 21, 28 september en 5 oktober

Afbeelding Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q

Share