In deze cursus wordt een chronologisch overzicht gegeven van de kunstgeschiedenis vanaf de moderniteit tot hedendaagse kunst. 100 jaar kunstgeschiedenis wordt op een interactieve manier onder de loep genomen. Het is een vervolg op de vorige cursus die de middeleeuwen tot de 19de eeuw omvatte. We staan stil bij de meest bekende voorbeelden in 20ste en 21ste eeuw in de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur, met een zijspoor naar muziek en meubelkunst. Het kunst-filosofische en stilistische aspect primeren. Logische verbanden leggen tussen oud en nieuw, geeft ons nieuwe inzichten en leert ons het heden beter te begrijpen.

Om op de hoogte te blijven van hedendaagse tendensen in de kunst, is een uitstap naar een museum of evenement onontbeerlijk.

Geen voorkennis vereist.

Data lessen: 23 en 30 sept, 7, 14 en 21 okt, 4 en 25 nov en 2 dec

 

Share