Door Bart Lauwers

Wie opgroeide met ’s Lands Glorie zal zich zeker nog herinneren hoe onze Oude Belgen werden opgevoerd als eigenzinnige, primitieve stammen die pas door de decadente, maar gesofisticeerde Romeinen tot beschaving werden gebracht. Wat is daar, 60 jaar later, nog van aan? Wat weten wij nu eigenlijk over onze voor-Romeinse Waaslanders? Hoe leefden zij, en wat hebben ze ons nagelaten? En hoe verging het hun na de inlijving door Rome?

Archeoloog Bart Lauwers (Erfpunt) werkt momenteel aan een grondige studie over de boerderijen in de late ijzertijd (ca. 450-10 v.Chr.) in onze gewesten en neemt jullie graag een avondje mee naar het wazige Wase verleden. Hoor uit eerste bron over de recentste opgravingen en bewonder met eigen ogen een paar authentieke vondsten uit het onroerenderfgoeddepot van Erfpunt.

©Erfpunt – illustratie Marijke Meersman

Share